Pravila – Slovenian Case Challenge

Pravila

Na tekmovanje reševanja izzivov se lahko prijavi vsak s statusom študenta (dodiplomski/podiplomski programi) na eni izmed evropskih univerz ali na samostojnih visokošolskih zavodih ne glede na vrsto statusa izobraževalnega programa (e.g. dijak, izredni študent).

Študentje izzive podjetij rešujejo v skupinah od 1 do 4 članov, pri čemer lahko maksimalno posamezni tekmovalec sodeluje pri dveh izzivih.

Sodelujoči ne smejo imeti poslovnih ali sorodstvenih vezi v sodelujočih podjetjih, katerih izzive rešujejo.

Vsaka ekipa pred pričetkom tekmovanja dobi kontakt koordinatorja, ki je zadolžen za izbrano podjetje, preko katerega poteka celotna komunikacija med tekmovalci in podjetjem. Članom ekipe je direktna komunikacija s podjetjem prepovedana, v primeru vprašanj se le-ta vedno naslovijo na koordinatorja.

Rešitve izzivov se oddajo koordinatorju preko e-naslova, objavljenega na navodilih za reševanje posameznih izzivov. Rešitve ne smejo vsebovati imen in priimkov avtorjev, ampak zgolj številko ekipe, ki bo vsem sodelujočim dodeljena pred začetkom tekmovanja.

Koordinatorji bodo vsaki prejeti rešitvi dodelili številko, pod katerimi bodo podjetja dobila rešitve. Imena avtorjev rešitev bodo znana ob razglasitvi rezultatov.

Ekipe, uvrščene v finale, bodo svoje rešitve ustno predstavile komisiji med 20. 11. in 24. 11. 2017. V finale se uvrsti 10 najboljših ekip za vsako podjetje, za katere je predstavitev rešitev obvezna.

Predstavitve morajo biti pripravljene v obliki, ki jo predpisuje izziv in morajo ustrezati časovni omejitvi 15 minut na posamezno skupino.

Minimalno eden izmed članov ožje uvrščenih skupin se mora udeležiti zaključne prireditve z razglasitvijo zmagovalcev, ki bo potekala 5. 12. 2017 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Oddane rešitve izzivov postanejo last organizatorja, pri čemer si organizator pridržuje le materialne pravice, avtorji pa obdržijo moralne pravice lastništva rešitev.

Zbrane podatke o sodelujočih ob prijavi bo zbiralo Društvo finančnih managerjev in jih bo uporabljalo za neposredno trženje, lahko pa jih posreduje tudi partnerjem ali sponzorjem projekta, ki jih bodo lahko uporabili za neposredno trženje.

Vsakršno kršenje pravil sodelovanja se kaznuje z diskvalifikacijo posameznika in celotne ekipe.